EN

Zhenshangyuan estate, exit

Zhenshangyuan estate, exit
Project name: Zhenshangyuan estate, exit
Location: Panyu district, Guangzhou, Guangdong province, southern China
Turnstile type: Swing gate
Installed by: November 24, 2017