EN

Shengshihuayuan estate, Hu'nan

Shengshihuayuan estate, Hu'nan
Project name: Shengshihuayuan estate, Hu'nan
Location:Changsha, Hu'nan Province, southern China
Turnstile type: Full height turnstile
Installed by: April 24, 2016